ตัวอย่างเช่น P185/75 R14 82S DOT 0500

  • P หมายถึง ถูกออกแบบให้ใช้กับรถยนต์นั่ง (passenger car)
  • 185 หมายถึง หน้ากว้างของยาง ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร
  • 75 หมายถึง ความกว้างของแก้มยาง มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อ เทียบสัดส่วนกับหน้ากว้างของยาง
  • R หมายถึง เป็นยางเรเดียล ซึ่งยางเกือบทั้งหมดเป็นยางเรเดียลอยู่แล้ว ในบางโอกาสอาจจะเห็นอักษรตัวอื่น ซึ่งมีอยู่น้อยมาก เช่น D หรือ B ซึ่งแสดงถึงว่าเป็นยางแบบ bias ply tire (ห้ามใช้ยางแบบเรเดียล และ bias ply tire) ผสมกัน
  • 14 หมายถึง เส้นผ่าศูนย์กลางของกะทะล้อ มีหน่วยวัดเป็นนิ้ว
  • 82 หมายถึง ดรรชนีน้ำหนักบรรทุก (load index) ซึ่งกำหนด โดยผู้ผลิตยาง (Rubber ManufacturersAssociation)
  • S หมายถึง ความสามารถในการทำความเร็วสูงสุด (Tire’s maximum speed rating)
  • 0500 หมายถึง วันที่ผลิต ตัวเลขหลังตัวอักษร DOT เป็นเลข 3-4 หลัก จะบอกถึงวันที่ผลิต ตัวเลข 2 ตัวแรก 05 บอกถึงสัปดาห์ที่ทำการผลิตคือ สัปดาห์ที่ 5 ของปี ตัวเลข 2 ตัวหลัง 00 บอกถึงปีที่ผลิต ในที่นี้คือปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดูแลรักษารถยนต์และรู้วันเดือนปีที่ผลิต เป็นผลดีแก่การใช้งาน

เพราะเมื่อใช้ไปนานๆแล้ว ก็ต้องมีการสึกหรอของล้อกระทะและยางรถยนต์ เพราะฉะนั้นการสังเกตุตัวเลขที่แก้มยางนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการใช้งาน ต้องหมั่นตรวจเช็คและดูแลรถยนต์อยู่เสมอ หลักวิธีการง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และเรียนรู้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณสำคัญที่จำทำให้ทราบถึงว่าเมื่อไรควรเริ่มเปลี่ยนล้อกระทะ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดี และไม่ละเลยรถยนต์ เพราะเปรียบเสมือนร่างการของคนเราที่ต้องการ การดูแลเอาใจใส่ หากไม่มีการตรวจสอบหรือดูแลรักษา สภาพการใข้งานของรถยนต์นั้นก็จะหมดสภาพไว อยากให้รถยนต์มีสภาพที่คงทนอยู่นานต้องดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้