ตรุษจีน 2566

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้

ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย 

ด้วยรักและห่วงใย จากใจเรา

บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด