รับสมัครช่างซ่อมบำรุง วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

  • เพศชาย วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • มีทักษะด้านช่าง
  • ปฎิบัติงานในหน้าที่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 

สวัสดิการ

  • ทำงาน 5.5 วัน/สัปดาห์      เบี้ยขยัน   ยูนิฟอร์ม รองเท้านิรภัย อื่นๆ

สนใจสมัครด่วนที่บริษัท กิจการยาง ชลบุรี จำกัด 

  • 72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
  • e-mail : kitkarnyang@hotmail.com

รับสมัครถึง 30 ตุลาคม 2561