6 เรื่องที่ต้องดู เพื่อรักษา ยางรถบรรทุก

รับประกันว่า ถ้าเจ้าของรถทำได้ตามนี้ ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และควบคุมต้นทุนด้านขนส่งได้แน่นอน รถบรรทุก คือ ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ฐานของตัวรถบรรทุกจึงควรได้รับการดูแลรักษามากกว่ารถยนต์ปกติ โดยเฉพาะ ยางรถบรรทุก เพราะ ยางรถบรรทุก ต้องรองรับน้ำหนักทั้งตัวรถและสิ่งของอยู่บนตัวรถบรรทุกเป็นระยะเวลานานๆ พร้อมกับรองรับแรงเสียดทานจากพื้นผิวถนนในระหว่างการขับเคลื่อนตลอดเวลา

ยางรถบรรทุกจึงมักถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ทั้งขนาด ความหนาและลักษณะของดอกยาง แต่หากต้องการให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเป็นระยะเวลานาน ยางรถยนต์บรรทุกก็ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

วิธีดูแล ยางรถบรรทุก ที่ดี ดูที่จุดต่อไปนี้

ลมยาง

ลมยาง นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานยางของรถบรรทุกเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อความปลอดภัยในระหว่างการขับเคลื่อนของรถบรรทุกได้โดยตรง  ระดับลมยางควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะหากลมยางน้อยเกินไป ยางของรถบรรทุกจะมีลักษณะบวมล่อนได้ง่าย

อายุการใช้ยางของรถบรรทุกลดลง ดอกยางจะสึกได้ง่าย ทั้งลักษณะการสึกที่ขอบยางข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือเกิดการสึกที่ไหล่ยางหรือที่ปลายดอกยางเมื่อดอกยางสึกหรือมีปัญหา จะทำให้เกิดแรงฝืดระหว่างการขับขี่ได้มากทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในการขับรถบรรทุกมากกว่าปกติ

หรือหากลมยางมากเกินไป ยางรถบรรทุกจะเปราะเมื่อได้รับแรงกระแทกก็จะระเบิดได้ง่าย ทำให้อายุการใช้งานลดน้อยลงเช่นกัน ดอกยางโดยเฉพาะบริเวณกลางหน้ายางจะสึกหรอมาก ความสามารถในการถ่ายเทความสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกเข้าสู่ตัวรถลดลง จนขาดความนุ่มนวลในระหว่างรถขับเคลื่อน การสูบลมยางที่ดีควรทำให้เสมอกันในลักษณะของล้อคู่ การสูบลมและรักษาแรงดันลมในยางล้อคู่ให้เท่ากันตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก

มิฉะนั้นยางเส้นจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากเพียงพอ เส้นที่สูบลมยางน้อยกว่าจะรับน้ำหนักได้น้อย ส่งผลให้การสึกของยางไม่สม่ำเสมอกันหรือเกิดการสึกที่ผิดปกติ

การสลับตำแหน่งของยาง

ทฤษฎีการสลับตำแหน่งล้อยางรถบรรทุกนั้น ใกล้เคียงกับกรณีของรถยนต์ทั่วไป

แต่เนื่องจากยางของรถบรรทุกมักมีลักษณะของยางล้อคู่ ดังนั้นตำแหน่งในการสลับยางจึงแตกต่างกับรถยนต์ทั่วไป ส่วนมากจะต้องทำการสลับยาง เมื่อใช้งานยางไปประมาณ 5,000 – 10,000 กม.

การสลับตำแหน่งยางของรถบรรทุกที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานยางให้ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะบริเวณล้อหน้าที่มักเกิดการสึกของดอกยางได้ง่ายกว่าล้อบริเวณอื่น

การสลับยางจะช่วยให้ลักษณะการสึกสม่ำเสมอกันทุกล้อ และเป็นการสลับเพื่อให้ยางได้หมุนกลับทิศทางในการขับเคลื่อน ลดปัญหาการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันได้ดี

การนำยางล้อหลังที่รองรับแรงกรุย (ล้อที่ช่วยขับเคลื่อน) ไปเป็นล้อหน้า ก็จะยืดอายุยางรถบรรทุกให้ยาวนานขึ้นได้

การดูแลรักษาศูนย์ล้อ

วัตถุประสงค์การใช้งานรถบรรทุกนั้นแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การตั้งศูนย์ถ่วงล้อจึงไม่มีลักษณะตั้งตรงตามแนวดิ่ง หรือขนานกับตัวรถเหมือนรถยนต์ทั่วไป

แต่จะมีลักษณะเอียงทำมุมกับตัวรถ เพื่อช่วยให้รถสามารถวิ่งตามทิศทางที่กำหนดได้ดีขึ้น และยังสะดวกในการบังคับรถเวลาหักเลี้ยว

มุมล้อหรือศูนย์ล้อรถบรรทุกจึงจำเป็นต้องอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนดควรมีการตรวจสอบศูนย์ล้อและช่วงล่าง ทุกๆ ครั้งที่เปลี่ยนยางรถบรรทุกใหม่ หรือควรทำทุกๆ 6 เดือน

หากศูนย์ล้อรถบรรทุกมีความผิดปกติจะทำให้ยางสึกแบบขรุขระ สึกเร็ว จนทำให้การควบคุมพวงมาลัยทำได้ยาก รถอาจเสียการทรงตัวได้ง่ายกว่าปกติ โดยมากปัญหาศูนย์ล้อของรถบรรทุกจะเกิดกับล้อคู่หน้าได้มากกว่าล้อคู่หลัง

การจัดเรียงสินค้าบนรถบรรทุกให้สมดุล

การบรรทุกสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือสมดุล ควรจัดเรียงสินค้าให้น้ำหนักส่วนมากอยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวรถ ไม่ว่าจะเป็นด้านยาวหรือด้านกว้างของรถ เพราะหากจัดเรียงไม่เหมาะสมศูนย์กลางของน้ำหนักไม่อยู่ในลักษณะที่สมดุลก็จะส่งผลเสียต่อศูนย์ล้อได้

การรับแรงน้ำหนักของยางล้อรถบรรทุกแต่ละข้างไม่เหมาะสม จนเกิดการเสื่อมสภาพของยางรถบรรทุกได้ ทั้งยังส่งผลต่อความสามารถในการขับเคลื่อนรถบรรทุกด้วย อย่างในกรณีที่รถต้องเข้าทางโค้งหรือหักเลี้ยว ก็เสี่ยงที่รถจะเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุได้

การบรรทุกสินค้าที่น้ำหนักเหมาะสม

นอกจากการวางสินค้าหรือสิ่งของในรถบรรทุกให้ถูกจุดแล้ว การบรรทุกน้ำหนักที่เหมาะสมกับความสามารถของรถก็สำคัญมาก

เพราะการที่รถบรรทุกแบกรับน้ำหนักที่เกินพิกัด จะส่งผลเสียต่อยางรถบรรทุก ยางจะแบกรับแรงเสียดสีมากกว่าปกติ ส่งผลให้ดอกยางสึกหรออย่างรวดเร็ว

การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดยังส่งผลต่อความปลอดภัยด้วย เพราะโครงผ้าใบบริเวณขอบยางที่รับน้ำหนักมากๆ อาจหักง่าย และยางยังอาจผิดรูปเกิดเป็นลักษณะบวมล่อน จนเกิดการระเบิดได้ง่าย

การขับรถด้วยความเร็วที่พอดี

เนื่องจากศูนย์ถ่วงของรถบรรทุก แตกต่างจากรถยนต์ประเภทอื่น จึงควรขับขี่ด้วยความเร็วที่พอดี

การขับขี่รถบรรทุกด้วยความรวดเร็วมากเกินไป นอกจากจะไม่ปลอดภัย ยังส่งผลเสียต่อยางของรถบรรทุกด้วย

เพราะจะเกิดระยะห่างในการเบรกเพื่อหยุดรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้น ดอกยางจึงเกิดการสึกหรอเร็วมากขึ้น เกิดความร้อนภายในยางรถบรรทุกมากขึ้น ยางเกิดลักษณะบวมล่อน จนเกิดการระเบิดได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการใช้พลังงาน สิ้นเปลืองน้ำมันในการขับเคลื่อนในปริมาณมาก

การดูแลรักษายางรถบรรทุกให้ดี มีปัจจัยหลายด้านที่ต้องตรวจสอบและปฏิบัติ แต่รับประกันว่า ถ้าเจ้าของรถบรรทุกทำได้ตามนี้ จะสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และควบคุมต้นทุนด้านขนส่งได้ ไม่มากก็น้อยแน่นอน

กิจการยาง ชลบุรี จำหน่ายยางรถบรรทุก ยางรถสิบล้อ และรับอัดดอกยาง หล่อดอกยาง ด้วยโครงยางคุณภาพ