แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

 • ยางรถบรรทุก Chengshan 295/80R22.5(CST115)

  • ร่องซิกแซกสามร่องทำให้ยางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพถนนในพื้นที่ถนนแถบบ้านเรา
  • ร่องรูปตัววีต้านทานการยึดเกาะของหินและการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรรับถนนลูกรัง ที่ไม่ค่อยเรียบ ยางชนินนี้เหมาะมาก
 • ยางรถบรรทุก Chengshan 11R22.5(CST115)

  • ร่องซิกแซกสามร่องทำให้ยางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพถนนในพื้นที่ถนนแถบบ้านเรา
  • ร่องรูปตัววีต้านทานการยึดเกาะของหินและการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรรับถนนลูกรัง ที่ไม่ค่อยเรียบ ยางชนินนี้เหมาะมาก
 • ยางรถบรรทุก Chengshan 11R22.5(SCT27)

  • ร่องซิกแซกสามร่องทำให้ยางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพถนนในพื้นที่ถนนแถบบ้านเรา
  • ร่องรูปตัววีต้านทานการยึดเกาะของหินและการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรรับถนนลูกรัง ที่ไม่ค่อยเรียบ ยางชนินนี้เหมาะมาก