72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00

รถไถ

DEESTONE 1400-24-12PR
DEESTONE 18.4/15-34-10PR
DEESTONE 750-16 ( 3 ร่อง)
DEESTONE 8-16