72 หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-206-801-2 kitkarnyang@hotmail.com จันทร์ - เสาร์ : 8:00 - 17:00
บทความน่าสนใจ
Jul
16

พื้นฐานเรื่องยางรถบรรทุก

เรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับยางรถบรรทุกและรถโดยสาร กว่าจะเป็นยางหนึ่งเส้น ต้องการวัตถุดิบหลากหลายกว่า200ชนิด และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยที่มีขั้นตอน ซับซ้อนมากมาย จนได้มาซึ่งยางคุณภาพเส้นหนึ่ง